Psychoterapie a poradenství

Služby

Objednání prosím mailem nebo sms:

 

Individuální psychoterapie, poradenství

zaměření na bezpečný prostor, vztah a komunikaci umožňuje lepší orientaci ve vlastním prožívání a ve vztazích k druhým lidem; překlenutí náročných životních situací, odreagování stresu a emocí

 

možné indikace: osobní nepohoda, poruchy spánku, silný stres, náročné životní situace, úmrtí v rodině, psychosomatické obtíže, neurózy, poruchy osobnosti, psychózy, závislosti

 

1 sezení = 50 minut.................. 700,- Kč

 

Rodinná a párová terapie

práce s rodinným systémem či párem umožňuje náhled na situace vznikající v terapeutickém procesu podobně jako v reálném životě; porozumění těmto situacím (ve smyslu co se děje a co kdo potřebuje, spíše než kdo za co může) otevírá možnost zlepšení vztahů, hledání vlastních a společných zdrojů

 

možné indikace: partnerské a rodinné neshody, psychické či tělesné symptomy dětí a dospívajících v rodině

 

1 sezení = 60 - 90 minut........... 700 - 1000,- Kč

 
Supervize

týmová i individuální supervize, zaměřená na případovou práci i řešení situací v týmu

 

1 hodina ................................... 750 - 1000,- Kč

 

Vyhledávání

Kontakt

Mgr. Jan Sobotka Na Výsluní 1380
277 11 Neratovice
+420774701106

Kde jsou služby poskytovány?

 

Říčany u Prahy   Psychoterapeutické centrum

 
Objednávejte se, prosím, přes email či sms. Je-li to možné netelefonujte!