Psychoterapie a poradenství

Profesní životopis 

Mgr. Jan Sobotka

* 1975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Vzdělání:

Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, obor sociální práce, abs. 2018 (titul Mgr.)

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor sociální politika a sociální práce, abs. 2007 (titul Bc.)

Odborná způsobilost zdravotnického povolání - adiktolog, Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2010

Úplné psychoterapeutické vzdělání (262 hodin teorie, 574 hodin vlastní zkušenost, 269 hodin supervize), Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2010

Výcvik v integrované supervizi, ČIS, 2012-2015

Výcvik v rodinné terapii, Liberecký institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny, 2009 - 2012

 

odborné semináře (cca 300 hodin): Lege artis - postupy v psychoterapii, Krizová intervence, KBT hraničních osobností, Gestalt terapie, Daseinsanalytický výklad snů, Vedení skupiny a komunity, Psychodynamika psychóz, Dramaterapie, 1st. TC Supervision Meeting (Daytop Village Int.), Recovery - doprovázení a příběhy

 

Pracovní zkušenosti:

 

Fokus Praha, Centrum Karlín, sociální pracovník, ředitel centra, od 2017, výkonný ředitel FP od 2019

Terapeutická komunita Sejřek, terapeut, vedoucí TK, 1999 - 2016

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, externí lektor, 2006 - současnost

Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, externí lektor, 2004 - 2016

Terapeutická komunita Sananim Karlov, 1999

Psychiatrická léčebna Bohnice, 1994 - 1996 

 

lektorování kurzů (Fokus Praha)

supervizní činnost v sociálních a adiktologických službách

vedení výcviků ve skupinové a komunitní psychoterapii

 

Publikační činnost:

 

Některé aspekty práce exuserů v TK, "Jak nás vidí", Adiktologie, Odborný časopis pro léčbu, prevenci a výzkum závislostí, 2002, 2004

Terapeutická komunita II, česká praxe, kapitola Zázemí TK, 2007

Duální diagnózy v TK,in Sborník mezinárodní konference pro komunitní spolupráci, IES Brno, 2008

Práce s komunitou, skriptum PVŠPS, 2010                                                                                                                  

 

Vyhledávání

Kontakt

Mgr. Jan Sobotka Na Výsluní 1380
277 11 Neratovice
+420774701106

Kde jsou služby poskytovány?

 

Říčany u Prahy   Psychoterapeutické centrum

 
Objednávejte se, prosím, přes email či sms. Je-li to možné netelefonujte!